Kontakt
Styrelse 2019: Suppleanter:
Ordf.: Leif Gustafsson
(695.leif (at)telia.com
543 40 Kaj Johansson 0706-803910
V. ordf. Lennart Nilsson 0735-305691 Ronny Börjesson 070-6245368
Kassör Rune Svensson
rim.svensson(at)gmail.com
530 89 Lars-Erik Ivarsson 070-5736202
Sekr. Lars Jeppsson 070-3724751 Ronny Börjesson 706-245368
  Mats Jeppsson 0708-850279 Marco Gustafsson 0721-502202
  Johnny Lennartsson 509 76 Stellan Magnesjö 076-1841708
  Inger Nilsson 530 11 Bobbie Hermansson 0731-598920
  Roy Johansson 0708-120827 Torsten Tenland 0730-407070
  Bess Widenberg 515 11 Marianne Sandgren 076-2831477
      Maj-Britt Olsson 070-9492480
 
Samlingsvårdare: Gunnar Jeppsson 516 43 och Inger och Lennart Nilsson 530 11
Revisorer:  Valberedning:
  Hans Bertil Jönsson 500 05 Saknas  
  Jan-Erik Lindsten 516 90    
Suppleanter Marie Bengtsson 070-8656772    
  Åke Jeppsson 070-8471230    
         

Medlemsavgift 2019
Avgiften är 100 kronor per person – beloppet sätts in på föreningens bankgiro 5648 – 6640.
Glöm inte ange vilka personer inbetalningen gäller och skriv fullständig adress, tack!

Om du heller vill betala direkt till kassören går det också bra. Han finns som regel på plats vid de tillfällen vi har aktiviteter på Stålagården.

Senast uppdaterad Måndag, December 16, 2019 14:40