Kontakt
stalagarden(at)gmail.com
Styrelse 2021: Suppleanter:
Ordf.: Leif Gustafsson
(695.leif (at)telia.com
543 40 Ronny Börjesson 070-6245368
V. ordf. Lennart Nilsson 0735-305691 Stellan Magnesjö 076-1841708
Kassör Rune Svensson
rim.svensson(at)gmail.com
0761-304804 Gunnel Mattsson 0709-167124
Sekr. Lars Jeppsson 070-3724751 Barbro Nilsson 0705-115416
  Torsten Tenland 0730-407070 Anita Winfridsson 0706-973615
  Marco Gustafsson 0721-502202    
  Inger Nilsson 530 11 Ebon Kajsajuntti  
  Maj-Britt Olsson 0709-492480 Rickard Jönsson  
  Bess Widenberg 515 11    
 
Samlingsvårdare: Gunnar Jeppsson 516 43 och Inger och Lennart Nilsson 530 11
Revisorer:  Valberedning:
  Hans Bertil Jönsson 500 05 Saknas  
  Jan-Erik Lindsten 516 90    
Suppleanter Marie Bengtsson 070-8656772    
  Åke Jeppsson 070-8471230    
         

Medlemsavgift 2020
Avgiften är 100 kronor per person – beloppet sätts in på föreningens bankgiro 5648 – 6640.
Glöm inte ange vilka personer inbetalningen gäller och skriv fullständig adress, tack!

Om du heller vill betala direkt till kassören går det också bra. Han finns som regel på plats vid de tillfällen vi har aktiviteter på Stålagården.

Senast uppdaterad Tuesday, September 7, 2021 12:42