Kontakt
stalagarden(at)gmail.com
Styrelse 2022: Suppleanter:
Ordf.: Leif Gustafsson
695.leif (at)telia.com
070-6571943 Ronny Börjesson  
V. ordf. Lennart Nilsson 0735-305691 Harriet Svensson  
Kassör Torsten Tenland
0730-407070 Gunnel Mattsson  
Sekr. Lars Jeppsson 070-3724751 Barbro Nilsson  
  Rune Svensson Anita Winfridsson  
  Marco Gustafsson      
  Inger Nilsson   Ebon Kajsajuntti  
  Maj-Britt Olsson   Rickard Jönsson  
  Bess Widenberg      
 
Samlingsvårdare: Inger och Lennart Nilsson
Revisorer:  Valberedning:
  Marie Bengtsson   Saknas  
  Åke Jeppsson      
Suppleanter Mats Jeppsson      
  Roy Johansson      
         

Medlemsavgift 2022
Avgiften är 120 kronor per person – beloppet sätts in på föreningens bankgiro 5648 – 6640.
Glöm inte ange vilka personer inbetalningen gäller och skriv fullständig adress, tack!

Om du heller vill betala direkt till kassören går det också bra. Han finns som regel på plats vid de tillfällen vi har aktiviteter på Stålagården.

Senast uppdaterad Måndag, April 11, 2022 8:16