Kontakt
Styrelse 2018: Suppleanter:
Ordf.: Leif Gustafsson 543 40 Kaj Johansson 155 30
V. ordf. Lennart Nilsson 530 11 Marie Bengtsson 513 70 v. sekr
Kassör Rune Svensson 530 89 Lena Brorsson 518 45
Sekr. Lars Jeppsson 530 87 Ronny Börjesson 706245368
  Mats Jeppsson 502 79 Lars-Erik Ivarsson 500 75
  Johnny Lennartsson 509 76 Marco Gustafsson 50 500
  Inger Nilsson 530 11 Stellan Magnesjö 517 08
  Roy Johansson 32 34 10 Birgit Kärrstrand 702101032
  Bess Widenberg 515 11 Bobbie Hermansson 731598920
Samlingsvårdare: Gunnar Jeppsson 516 43 och Inger Nilsson 530 11, Lennart Nilsson 530 11
Revisorer:  Valberedning:
  Hans Bertil Jönsson 500 05 Saknas  
  Jan-Erik Lindsten 516 90    
Suppleanter Evy Persson 502 55    
  Åke Jeppsson 512 85    
         

Medlemsavgift 2018
Avgiften är 100 kronor per person – beloppet sätts in på föreningens bankgiro 5648 – 6640.
Glöm inte ange vilka personer inbetalningen gäller och skriv fullständig adress, tack!

Om du heller vill betala direkt till kassören går det också bra. Han finns som regel på plats vid de tillfällen vi har aktiviteter på Stålagården.

Senast uppdaterad Onsdag, Februari 28, 2018 8:43