Böcker & Filmer

Dessa böcker och sockenfilmen finns till försäljning hos Mörrums Hembygds och fornminnesförening
och kan beställas hos:
Rune Svensson tel. 0454-530 89
eller via e-post: rim.svensson (at)gmail.com
Priser exkl. porto

 

 

Sockenfilmen finns nu i begränsad upplaga.
Finns också till försäljning hos Moveus färg.
Pris 250 kronor + ev. frakt

Konserveringsaktiebolaget Atlantic.

Häfte sammanställt av Paul Pettersson 2012 och kompletterat med bilder ur hembygdsföreningens och privatpersoners samlingar.

Format A5, 26 sidor.

Pris 50:-

Gamla ord, talesätt och namn från Mörrumstrakten.

Sammanställd av Arne Tenland 2010. Källmaterial bl. a. från dialektarkivet i Lund och sockenkarta med namn från 1970.

Begränsad upplaga.

Slutsåld!

Galleryda och Kråketorp genom tiderna. Sammanställt år 1995

Sammanställd av Arne Tenland år 1995.
Foto Pär- Magnus Ström.
Nytryck 2011.

Begränsad upplaga.

Pris 100:-

100 år i Mörrum
1900-talet i ord och bild

Samlat och sammanställt av Arne Tenland i samarbete med Mörrums Hembygdsförening.

Pris: 200:-

Gräv där du står

Pris: 10:-

 

Mörrums kyrka och bygdens historia under 150 år 1847-1997

 

Pris: 50:-

Människor och Miljöer i Mörrum
År 1999

Pris: 100:-

 

Minnen kring Stålagården

Av Axel Ingemansson i samråd med Mörrums Hembygds och fornminnesförening 1974

Slutsålda, försök på antikvariat.

Ur Mörrumsbygdens Historia

Uppteckningar av Axel Ingemansson 1979.

Slutsålda, försök på antikvariat.

 

Ur Mörrumsbygdens förflutna

Uppteckningar av Axel Ingemansson 1986.

Pris: 40:-

En torparsons levnadsöden

Axel Ingemanssons memoarer.

Pris: 10:-

 

Sabotaget 1529 mot Lunds ärkesätes laxfiske i Mörrum

Mattias Karlsson

Pris: 30:-

Beskrifning af MÖRRUMS STRÖM och ELLEHOLMS Å

G. Wickenberg, 1773 - 1775.

Pris bok + karta: 100:-

 

 

 

Fler böcker med lokal historik finns hos Holje Bokhandel & Antikvariat

Senast uppdaterad Måndag, December 16, 2019 14:41