Bilder

Bilder från några av våra arrangemang.

Bilder till hemsidan 2020

 
Januari och februari var ovanligt nederbördsrika vilket resulterade i stora vattenmängder i sjöar och vattendrag. Vattenflödet i Mörrumsån var den 28 februari upp i 120 m3/se. Högsta flödet sedan mätningarna började 1910 uppmättes i dec 1928 till 136 m3/se. Lågt vattenflöde var det i april 2017 då vattenflödet var ca 7 m3/se. Normalt vattenflöde en vårmånad är 20 - 35 m3/sek. Källa SMHI.
Hembygdsföreningen var med och sålde böcker när årets bokmässa anordnades i Lokstallarna sista lördagen i februari. Säljare från föreningen var bland andra Rune W. Johansson, Mats Jeppsson och Maj-Britt Olsson. Intresserade av böckerna var Thomas och Margaretha Esbjörnsson och Eva-Britt och Ilpo Okkola.
Också i år medverkade Hembygdsföreningen i Blekinges berättarvecka. Under rubriken ”Berättelser från Mörrumsbygden” fick den fulltaliga publiken ta del av berättelser från olika delar av bygden. Några berättelser var gamla, men flera var nyskrivna och lästes av författarna själva. Medverkade gjorde Ann-Margret Sandgren, Lotta Karlsson, Gunnar Jeppsson, Leif Gustafsson, Roy Johansson, Lotta Malmstedt och Torsten Tenland.
Bilder till hemsidan 2019
Studiecirkeln om Mörrums historia avslutades under våren. I den deltog bland andra Per-Olof Konrad, Christer Fasth, Anders och Gunnel Mattsson, Gun-Britt Johnsson och Torsten Tenland. Som vanligt leddes studiecirkel av Lennart Nilsson och Leif Gustafsson.
Hembygdsföreningen medverkade i mars månad i den länsomfattande ”Berättarveckan” med en egen berättarkväll. Lise-Lott ”Lotta Karlsson” läste om båtsman Mobergs kungabesök. Medverkade gjorde också Leif Gustafsson och Johnny Karlsson.
I april ”vandrade” vi med hjälp av Kaj Johanssons bilder och berättande längs Mieån från hamnen och norrut. Intresserade åhörare var bland andra Olle Thuresson, Sixten Johansson och Olle Appelros.
Tretton ledare var den 8 maj beredda att handleda årets 4:e klassare under årets Prova-på-dag. Från vänster. Lars Jeppsson, Bess Widenberg, Inger Nilsson, Maj-Britt Olsson, Eivor Mattsson, Leif Gustafsson, Lennart Nilsson, Elisabeth Fridén, Gullvi Wickström, Britt-Marie Persson, Rune Svensson. Helena Jönsson och Anders Mattsson.
Lars hälsade välkommen och berättade för eleverna vad de skulle få prova på att göra under dagen. Eleverna fick väva band, kärna smör, slynga band, tova, spinna, spika ramar till bikupor, hugga sten, göra björkrisvispar och baka.
Målet för vårens kvällsutflykt som genomfördes 14 maj var ABU-museet i Svängsta. Guiden Rune Holmström tog emot i direktionsrummet och berättade om ABU:s historia. Med en nästan livslång anställning på ABU guidade sedan Rune runt och berätta kunnigt om hur de gamla maskinerna på museet hade använts.
Lördagen den 1 juni var det öppet hus med servering av kaffe och våfflor, men också visning av gården och samlingarna. Lasse Jeppson berättade och visade hur man hugger sten.
Karlshamns musikkårs årliga försommarkonsert, som alltid genomförs tisdagen före midsommar, samlade också i år över hundra åhörare.
Föreningens samarbete med trubaduren och vissångaren Leif C Thuresson under årets Nässelfrossa blev en succé. Programmet blev fullbokat nästan direkt när programmet för veckan kommit ut. Det gick därför att dubblera detta två dagar senare. Också detta blev fullbokat.
De så kallade traktordagarna som när de började för sju år sedan nästan bara visade gamla traktor och gammeldags höhässjning har utvecklats till riktiga kulturdagar. Under åren har det tillkommit flera inslag såsom visning av gamla bilar, mopeder, motorcyklar och diverse hantverk mm. I år fanns också en hovslagare som visade hovslagaren olika arbetsuppgifter. Informationen om biodling intresserade både barn och vuxna.
Hembygdsföreningen firade sitt 70-årsjubileum med mycket musik och stort kaffekalas med hembakat den 18 augusti. Skärgårdssextetten, Durspelarna och Blekingespelmän svarade för musiken. Stefan Lagesson spelade stenkakor från i huvudsak 1949, året då föreningen bildades, och berättade om den tiden stora artister. Föreningen uppvaktades av såväl Kulturnämnden i Karlshamns som Blekinge Hembygdsförbund.
 
Smålandsresan som genomfördes den 28 augusti gick till Vilhelm Mobergs hemtrakter. Resan blev för många av deltagarna lite repetition av flera av Mobergs böcker när platser som nämns i dessa besöktes. Vid Klasatorpet, som i filmen om utvandrarna fick namnet Korpamoen, fick deltagarna en trevlig berättelse om hur inspelningen gick till. Siv Elofsson som själv varit statist vid inspelningen berättade om denna. Guiden Ulf Nilsson gjorde med sin stora Mobergskunskap och goda planering av resan dagen till en verklig fullträff. Lunchen som bestod av ”Mobergare” intogs på Moshults vandrarhem. Ett kort besök på Skrufs glasbruk hanns också med. Lasse Jeppsson var föreningens researrangör.
Årets höstmarknad som genomfördes den 14 september blev som tidigare ett uppskattat arrangemang. De flesta vanliga marknadssäljarna var där, men några nya hade tillkommit.
En lite annorlunda studiecirkel påbörjades under hösten. Målet var att dokumentera de största utdikningsprojekten som gjordes i Mörrums socken i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. På en traktordragen ”prärievagn” åkte man till olika platser för att göra fältstudier. Deltagare var Per-Ola Börjesson, Mats Jeppsson, Roy Johansson, Sven-Erik Johnsson, Hans-Bertil Jönsson, Lars-Erik Ivarsson, Johnny Lennartson, Lotta Karlsson, Egil Persson, Ingvar Svensson, Erik Ivarsson, Johannes Börjesson och Lennart Nilsson. Pausade gjorde man i Ingvar Svensson trädgård.
Den 17 oktober, som var terminens sista föredragskväll, berättade Rolf Hallberg om Mörrums nordsocken genom fyra sekler. Intresset för föredraget var så stort att Stålagården inte kunde rymma alla som velat vara med. Hallberg avtackades med en stenlykta gjord av sten från Mörrums nordsocken.
Bilder från verksamheten 2018
Borgarlängan
Utvändigt skall Borgalängans södra kortsidan kläs med panel eftersom skiftesväggen är dålig och otät. Delar av styrelsens medlemmar vek en lördag för att arbeta med detta. Leif Gustafsson, Lennart Nilsson och Ronny Börjesson riktade upp väggen och Johnny Lennartsson, Rune Svensson, Lasse Jeppsson och Roy Johansson målade brädorna som skall spikas upp. Inger Nilsson svarade för mathållningen under dagen.
Borgalängan genomgår en omfattande upprustning både in och utvändigt. Utställningslokalen på övervåningen är klar. Samlingsvårdarna Gunnar Jeppsson, Inger o Lennart Nilsson och vaktmästaren Kennerth Lantz funderar tillsamman med styrelsen som bäst på vad som skall visas i lokalen. Kennerth tillverkar nu en trappa till som krävs av utrymningsskäl.
Höstmarknaden som genomfördes den 15 september blev mycket välbesökt. Den grillade korven och kaffet med hembakade kakor till uppskattades som vanligt.
I kvällsutflykten till Tranemåla gård den 30 augusti deltog ett 50-tal medlemmar. Gården är nu en stiftelse, i dagligt tal kallad Tranemålastiftelsen. Stiftelsens främsta ändamål är att främja skogsforskning. Bengt o Gunvor Ljungström, som är styrelseledamöter i stiftelsen, tog emot och berättade om gården som gått i arv sedan 1650-talet och om stiftelsens verksamhet.
Årets Byarunda- på balvagnar genomfördes den 19 augusti. Liksom förra året fylldes tre vagnar med deltagare. Färden gick utmed Mörrumsån med stopp platser där det funnits industriella verksamheter av olika slag, såsom stärkelsefabriker, kvarnar mm. Om verksamheterna funnits kvar hade de fått stå i stilla i sommar på grund av den låga vattennivån i ån.
Grillkvällen på Stålagården den 26 juli blev liksom förra årets grillkväll en uppskattad tillställning. Detta året med ännu fler deltagare än förra året. Det var eldningsförbud så Marie Bengtsson och Lars-Erik Ivarsson fick använda el-grillar i stället. Kaj Johansson hade liksom i fjor gjort trevliga frågor till tipsrundan och Rune Svensson hade tagit med gitarren och ledde en stunds allsång
Traktor och höhässjedagen anordnades i år den 8 juli med minst lika stor publik som vanligt. Förutom utställning av veterantraktorer var det i år också utställning av veteranbilar, motorcyklar och mopeder. Nästan alla fordonen var hemmahörande i Mörrumstrakten. Äldst var Gösta Johanssons T-Ford och Per-Åke Robertssons motorcykel. Båda från 1920-talet. I en paus under höhässjningen bjöds skördefolket, som i gamla tider, på läskande dryck. Gunn Britt Johnsson svarade för detta trevliga inslag. Karlshamns Hundungdom genomförde också i år en uppskattad agilityuppvisning. Lennart Nilsson ledde med stor kunnighet presentationen av de olika inslagen under dagen.
Vårens utfärd gick till Saxemara båtvarv där båtbyggaren Nicklas Nyström med stor inlevelse berättade om varvets historia och dagens båtbyggande.
Den 9 maj var alla Mörrums skolas 4:e klasselever på Stålagården för att se och prova på gamla hantverk.
Instruktörer var, sett från vänster: Anders Mattsson, Lasse Jeppsson, Evy Persson, Lennart Nilsson, Rune Svensson, Bess Widenberg, Britt-Marie Persson, Gullvi Wickström, Eivor Mattsson, Inger Nilsson, Helena Jönsson, Bobbie Hermansson, Maj-Britt Ohlsson och Leif Gustafsson,
 
Eleverna fick göra björkvispar, spika ramar till bikupor, väva band, torva och spinna, kärna smör och baka, slynga band, hugga sten och se smeden i arbete. Besöket avslutades med fika med nykärnat smör på nybakade bullar.
Lördagen den 5 maj genomfördes en HLR-utbildning på Stålagården.
I utbildningen deltog Roy o Karlie Johansson, Inger och Lennart Nilsson, Bess Widenberg,
Stellan Magnesjö, Eivor Mattsson, Leif Gustafsson och Rune Svensson.
Instruktör var Marie Bengtson.
Det fanns redskap till många fler vid vårstädningen vid Rue Bro den 21 april.
Lennart och Gunnar var överens om att ett av de stora träden vid bron behöver tas ner.
Lasse Jeppsson, Gunnar Jeppsson, Bess Widenberg,  Inger o Lennart Nilsson och Rune Svensson gjorde ett gott jobb och hade en mysigt stund med korvgrillning när arbetet var klart.
Det var ”knökafullt” i Stålagården den 5 april när f.d. rektorn Inge Gustafsson berättade om sina upplevelser som barn, ungdom, vuxen och äldre i Mörrum med omnejd. Vid kaffeborden efteråt berättade man säkert också minnen för varandra.
Hembygdsföreningen har en mängd med gamla fotografier med odentifierade personer på.
En grupp med medlemmar, med gott minne och god personkännedom, träffas för att gå igenom bilderna
Från v. Hjördis Ohlsson, Leif Gustafsson, Aldo Johansson, Roy Johansson Hans-Bertil Jönsson och Anders Matsson.
Årsmötet 2018 var mycket välbesökt. Gunnar Jeppsson valdes att leda möte  och Lars Jeppsson blev sekreterare. Sparbanken i Karlshamn bjöd på fastlagsbullarna vid det efterföljande kaffesamkvämet.
Bilder från verksamheten 2017

Åkroken

Vårbild från Åkroken 2017

Då Niklas Nyström gästade Stålagården den 19 oktober blev det en kväll med många goda skratt. Niklas Nyström, entreprenör, artist, sångare och –båtbyggare, visade sig vara en underhållare av hög klass. Till eget pianospel framförde han sånger på en mängd olika språk, ibland helt påhittade sådana. Sångerna varvades med roliga berättelser och historier, den ena roligare än den andra. Kaffesamkväm avslutade kvällen.
Den 2:e och 9:e oktober besökte andreklassare från Mörrums skola Stålagården med två klasser vid varje tillfälle.
Rune Svensson visade och berättade om Stålagården, lite om gårdens historia och om Mörrum i gamla tider. Besöket i båtsmanstorpet och berättelsen om en båtsmans liv tyckte eleverna var särskilt spännande.
Årets höstmarknad genomfördes lördagen den 9 september med god tillslutning av besökare. Några nya säljare var med i år. Också i år var smeden och styrelseledamoten Bobbie Hermansson med och visade sin verksamhet. Den grillade korven som Marie Bengtsson och Berit Kärrhag serverade hade en strykande åtgång. Ny ansvarig för höstmarknaden var Kaj Johansson.
Efter många års uppehåll gjorde Hembygdsföreningen den 26 augusti en heldags bussutfärd. Målet var att besöka Naturstenskompaniets stenbrott och fabrik i Sandvik. Där guidade dess VD Göran Falk som också berättade om Ölandsstenens och stenindustrins historia. Före besöket intogs lunch i Europas största väderkvarn .Vid Ölands sista Skurkvarn berättade Göran Falk hur dessa fungerat och använts då man slipade Ölandsstenen .Lars Jeppsson och Rune Svensson ansvarade för resan.
Det blev tre fullastade balvagnar med intresserade deltagare när årets ”byavandring” genomfördes den 13 augusti. Det var de norra delarna av socknen som besöktes. En kaffepaus gjordes vid Åke o Britt-Marie Perssons gård. Lennart Nilsson, Roy Johansson och Leif Gustafsson ansvarade för arrangemanget.
Grillkvällen den 27 juli var en ny aktivitet som blev mycket uppskattad. Fler medlemmar än förväntat hade sökt sig till Stålagården för att delta i tipspromenaden och äta grillad korv. Kaj Johansson och Marie Bengtsson svarade för arrangemanget.
Traktorutställning och höhässjning den 9 juli samlade stor publik, men med kanske lite fler barnfamiljer och ungdomar än vanligt. Karlshamn hundungdoms trevliga Agilityuppvisning och de trevliga Alpackorna bidrog nog till detta. Den grillade korven som Marie Bengtsson och Elly Hallström svarade för, liksom kaffet med de hembakade kakorna fick en strykande åtgång. Det krävdes mycket teknisk kunskap när Gösta Johansson skulle starta sin gamla Munktells.
Årets teman präglade också det andra arrangemanget under Nässelfrossaveckan.
Den 29 juni serverades det rättvisemärkt och ekologiskt kaffe tillsammans med sju sorters kakor. Rubriken för kvällen var ”Skivor till kaffe”. Stefan Lagesson från Otteskruv, som har Sveriges största samling av ”stenkakor”, spelade gamla melodier och berättade om artisterna på skivorna. Många av dem hade han träffat personligen. Det blev en höjdarkväll för den fulltaliga publiken.
Också i år kunde Hembygdsföreningen ställa upp med program under Nässelfrossaveckan. Årets tema var Världens klimat – Vår miljö. Den 27 juni höll Västblekinge Miljö AB:s nya VD Susanna Strandberg ett uppskattat föredrag med rubriken ”Från avfallsverk till miljöföretag” och som handlade om hur miljöarbetet har utvecklats över tid. Susanna Strandberg avtackades av ordföranden med ekologiskt kaffe från Blekinge Kafferosteri. (Kaffe var ju en del av temat under sommarens utställning på Stålagården.)
 
Det var en skön försommarkväll den 21 juni när Karlshamns Musikkår gav sin årliga konsert på Stålagården. Mer än 150 personer hade bänkat sig när kvällens dirigent Jenny Brovall höjde taktpinnen. Musiken som spelades presenterade som vanligt på ett humoristiskt sätt av Per-Olof Clarin. En trombonkvartett med några av musikkårens kvinnliga musiker ficks extra starka applåder.
När Stålagården öppnade för allmänheten för säsongen, den 27 maj, vilken också var vårens varmaste dag invigdes årets utställning som hade temat Kaffet – Termosen och & Göken. Invigare var bokhandlaren m.m. Johnny Karlsson, som också var ägare till alla termosarna, Huvuddelen av utställningen fanns i Borgarlängan där ”världens längsta termostrappa” också fanns. I alla byggnader o rum fanns föremål eller installationer på utställningstemat. I huvudbyggnaden var det exempelvis dukat till fint kaffekalas med sju sorters kakor. I hyvelverkstaden stod unikaboxen och termosen på arbetsbänken o.s.v. Blekinge Kafferosteri stod för kaffet. Hembygdsföreningen hade bakat våfflor som kunde avnjutas i skugga i trädgården, om sådan kunde hittas.


Vårens kvällsutfärd genomfördes den 18 maj. Målet var det gamla lanthandelsmuseet och jättegrytorna i Tararp.
Förutom visning av museet visades också resterna av den gamla kvarnen som tillhört byn. Efter besöket vid jättegrytorna intog kvällsfikat i den ljumma försommarkvällen. Bara göken och näktergalen saknades i idyllen, men myggorna var desto fler.
Traditionsenligt var elever från Mörrums skola inbjudna till Stålagården för att prova på gammeldags hantverk.
I år var det fyra klasser från årskurs fyra och prova-på-dagen fick därför bli två ,dagar, den 9 och 10 maj. Nytt för i år var att eleverna fick se en smed i arbete och se hur han smidde spik. Dagarna avslutades med fika med nybakade bullar och nykärnat smör.
Instruktörer och ledare var Anders Mattsson, Bess Widenberg, Bobbie Hermansson, Britt-Marie Persson, Eivor Mattsson, Gunnar Jeppsson, Helena Jönsson, Inger Nilsson, Lars Jeppsson, Leif Gustafsson, Maj-Britt Ohlsson och Rune Svensson
Varannan torsdagskväll under hösten o våren har ett gäng ”gubbar” träffats till slöjdkvällar på Stålagården. Deltagare har varit Bobbie Hermansson, Ulf Holmqvist, Torsten Tenland, Roy Johansson och Gunnar Jeppsson. Gunnar har varit inspirerande ledare. Som vanligt har Rune Svensson fotograferat men han var också med o slöjdade.
Vid årets första föreläsning, den 6 april, berättade arkivarien Jimmy Juhlin om de arkeologiska utgrävningarna som gjordes i Elleholm 2016. Intresset för föreläsningen var så stort att alla som velat vara med inte kunde beredas plats.
Bilder från verksamheten 2016
Rubriken på årets sista föreläsning den 1 december var ”Julen för länge sedan”.
Det var helt fullt när Astrid Wallin Heinsen berättade om jultraditioner och sin barndoms jular.
Marie Bengtsson från programkommittén avtackade föredraghållaren före kaffesamkvämet.
Den 10 september, i bästa tänkbara väder, genomfördes höstmarknaden. Förutom försäljarna av olika produkter fanns också smeden Bobbie Hermansson på plats och visade sin smideskonst, vilket var mycket uppskattat.
”Byavandringarna” i balvagnar har genomförts år också. Denna gången, den 21 aug, var det den Norra fjärdingen som var målet.
Guider var Lennart Nilsson, Roy Johansson och Leif Gustafsson
Den 10 juli genomfördes traktordagen som den brukar. Nytt för i år var att det förutom de gamla traktorerna också fanns en ny modern traktor att beskåda. Uppskattade blev också familjen Ingvar Samuelssons Alpackor. Lennart Nilsson berättade kunnigt om varje traktor.
Temat under Nässelfrossan var i år ”Människan och Maskinen”.
Lantbrukare Ingolf Persson berättade om ”60 år med jordbrukets maskiner” och f.d lantbrukaren Bengt Mattsson, som ägt gården där Mörrums bruk nu ligger höll föredrag med rubriken ”Från jordbruk till storindustri”.
PRO:s sånggrupp underhöll med sång då det var Öppet Hus på Stålagården den 4 juni. Albumen med gamla Mörrumsbilder rönte stort intresse liksom stolutställningen i Borgarlängan.
Traditionsenligt gav Karlshamns Musikår kvällskonsert på Stålagården, som alltid på tisdagen före midsommar.
Samlingarna på Stålagården har i år kompletterats med flera föremål o möbler. I år bl.a med ett möblemang tillverkat i Mörrum och som funnits i Södragården och ett unikt patenterat bakbord också det tilllverkat i Mörrum. Styrelsen är nu noga med att föremålen i Stålagården skall ha anknytning till Mörrumsbygden.

Trivselpromenaderna med efterföljande kaffesamkväm har genomförts på torsdagsförmiddagarna liksom under tidigare år.
Fjärdeklassarna från Mörrums skola besökte Stålagården den 19 maj.
Under ledning av 10 personer från föreningen fick eleverna, som under tidigare år, prova på en del gammeldags hantverk.
Nytt för i år var att eleverna fick lära sig lite om biodling.
Målet för vårens kvällsutfärd den 19 maj var Elleholm. Elleholm hade särskilt varit i focus under året genom föreläsningar och de påbörjade utgrävningarna som genomförts av den medeltida staden.
Leif Gustafsson guidade.
På vårens arbetsdag uträttades mycket på Stålagården.
Herrarna hann med att måla nästan hela Jeppa-Nissalängan Damerna arbetade inomhus med städning samt svarade för mathållningen under dagen. Målningen var väl förberedd av vaktmästaren Kennerth Lantz.
Den 5 maj hade Hembygdsföreningen gökotta vid Rue bro. I gökottan deltog också medlemmar från Asarums Folkdanslag. Lennart Nilsson berättade om byn Ruan och Ruebro.
15 mars
På grund av sjukdom fick det inplanerade föredraget ”Om den siste bonden” utgå. En värdig och uppskattad ersättare blev folkhögskollärare Birger Johnsson, Jämshög som med kort varsel kunde ställa upp och berätta om Sven Edvin Salje och hans författarskap.
Årsmötet som hölls i Stålagården den 11 feb var mycket välbesökt. Till ordförande resp.
sekreterare för mötet och för styrelsen omvaldes Leif Gustafsson och Lars Jeppsson. Efter årsmötet
berättade Kaj Johansson om Mörrumsån och sevärdheter längs den.
Bilder från verksamheten 2015
Efter årets sista sammanträde ”bjöd” styrelsen sig själv med respektive, och de som arbetet för föreningen, på jullandgång och tårta. Bjöd? I ett trevligt lotteri, där deltagarna själva skänkt massor med fina vinster, köpte
de själva lotter för ettusenåttiokronor! (1880 kronor)
12 november
När Inge Gustafsson kåserade om sin uppväxt i ”Den lilla byn med många möjligheter” så var det mer än fullsatt i föreläsningsrummet. Så fullt att kaffeborden i salongen och kammaren inte räckte till vid kaffestunden efteråt. Det måste därför dukas på annat ställe också. Det blev många leenden och glada skratt under det uppskattade kåseriet som väckte många minnen till liv hos åhörarna.

Kungsforsen den 23 oktober 2015.

Den 18 oktober var fotografen Bosse Blomqvist från Lund och demonstrerade våtplåtsfotografering.
Ett tidigt men ack så invecklat och tidsödande (, o dyrt) sätt att fotografera. För att klara framkallningen måste man nästan vara kemist.
Marie Bengtsson blev fotograferad på riktigt gammeldags sätt.
Den 15 oktober var arkeologen Mikael Henriksson från Blekinge museum och berättade om utgrävningarna i Johannishus, där de sk guldgubbarna hittats.
Han berättade också om fler av de arke0logiska utgrävningar som gjorts i västra Blekinge. Intressant var att det kanske kommer att göras nya undersökningar av Sjöborg i Elleholm.
Höstmarknaden den 12 september.
Marknaden gynnades av bra väder och många besökare. Utställningarna i Stålagården och Borgalängan var också välbesökta, liksom loppmarknaden och kaffeserveringen.
23 aug. Årets ”byavandring” gick i år till Svenstorp och Galleryda. Ett trettiotal deltagare åkte i balvagnar till de historiska platserna i dessa byar. Förmiddagskaffet intogs på gräsmattan vid f.d. missionshuset i Stensnäs.
12 juli arrangerades årets ”traktordag”. Förutom visning av gamla traktorer demonstrerades också olika typer av höhässjor. Serveringen av kaffe och grillad korv var som vanligt uppskattad.
27 juni
I Flyktens spår var temat för årets ”Nässelfrossaprogram”. Hembygdsföreningen deltog också i år med eget program. Astrid Heinsen höll ett föredrag under rubriken den glömda utvandringen.
Den 6 juni påbörjades arbetet med att panela delar av Jeppanissalängan. Arbetet blev inte helt färdigt den dagen så Leif, Lennart, Roy, Lars-Erik, Rune och Ronnie, som ledde arbetet, fick träffas några gånger till.
Den 30 maj öppnade Stålagården för säsongen. Då invigdes utställningen ”Älskade trasmattor”. Som var iordningställd av Gunnar Jeppsson och Åsa Stentoft. Under Inger Nilssons handledning fick besökarna prova på att väva en trasmatta. Lennart Nilsson berättade om släktforskning och Bo Perbrink underhöll med dragspelsmusik vid kaffebordet.
21 maj. Årets kvällsutfärd gick till Stenfors vid Bräkneån,där ett av Smålans många järnbruk legat. På väg dit gjordes uppehåll vid en gammal tjärdal med en ovanlig vaktarstuga. Hans-Bertil Jönsson berättade hur tjärbränning gick till.
12 maj
Traditionsenligt var elever från Mörrums skola på Stålagården för att prova på olika hantverk. Denna gången var det eleverna i klass 4 som fick kärna smör, baka, väva band, spinna, göra vispar, hugga sten och göra saker i näver.
Mörrumsån väster om bron i Åkroken, 2015-02-24. Åkroken väster om bron
29 april
Representanter från Hembygdsföreningarna i kommunen träffades på Sternö
för att samråda om att där anordna gemensam information om stenhuggeriverksamheten som funnits inom kommunen
14 februari
Ronnie B, Leif G, Mats J, Roy J och Rune S sorterade och staplade brädorna som skulle användas till att kompletteringspanela Jeppanissalängan med.
 
13 februari
En tredjeklass från Mörrums skola besökte Stålagården. Rune visade gården och berättade lite om Mörrums historia.
Årsmötet den 12 februari var mycket välbesökt. Leif Gustafsson ledde mötet o Lars Jeppsson skrev protokollet.
Efter årsmötet höll bokhandlaren Johnny Karlsson, Olofström, föredrag.
Bilder från verksamheten 2014
Det har blivit tradition att stöpa ljus på Stålagården. Årets ljusstöpning genomfördes den 22 november.
Den 14 november var alla Norrevångskolans lärare på Stålagården.
Leif o Rune berättade om Stålagården och Mörrums historia.
Besöket var en del i projektet ”Kvinnor fiskar vackrare”.
Projektledare för detta är Susanne von Köhler o Sanne Sörensson
Skolbesök på Stålagården
Alla Mörrums 2:e klassare besökte Stålagården i september och fick veta lite om Stålagården och Mörrum i gamla tider.
Höstmarknad den 6 september
Det är mycket förberedelser med resande av marknadsstånd m.m inför varje höstmarknad. Marknaderna som är mycket uppskattade av ortsborna samlar alltid mycket folk. Årets höstmarknad som genomfördes i härligt sensommarväder var inget undantag.
Den 17 augusti genomfördes årets byavandring i södra Mörrum och Elleholm. Mellan platserna som besöktes åkte man i balvagn efter traktor. Kunniga guider var som vanligt Lennart Nilsson och Leif Gustafsson.
En fikapaus vid Elleholms kyrka han man med innan vandringen fick avbrytas på grund av regn.
Mer folk än under tidigare år hade samlats vid årets ”traktordag”, söndagen den 29 juni, för att titta på gamla traktorer och gammeldags höhässjning.
Men det bjöds också på många fler aktiviteter. Korgmakaren Mikael Svensson demonstrerade korgtillverkning och Lise Höst-Madsen visade näverarbete. Korgutställningen och postutställningen tilldrog sig också stort intresse, liksom serveringen av korv och kaffe.
Hembygdsföreningen medverkade i årets Nässelfrossa som hade temat
”Ordrikedom genom sekler” Under rubriken ”Dialektord och talesätt från Mörrumstrakten” föreläste Arne Tenland den 25 och 28 juni. Fullsatt vid båda tillfällena.
Traditionsenligt bjöd Karlshamns musikkår på kvällskonsert på tisdagen före midsommar
När Stålagården ”öppnade för säsongen” den 1 juni bjöds det på många aktiviteter.
I Borgarlängan fanns Gunnar Jeppssons korgutställning. Jan Larsson visade ett moment i korgtillverkning.
I Huvudbyggnaden fanns en unik utställning om alla poststationer som funnits i Blekinge och i trädgården underhöll PRO-kören med sång på temat Evert Taube. Som vanligt serverades kaffe och så var det loppmarknad i Jeppanissalängan
22 maj
Det blev årets första sommarkväll när föreningen gjorde vårutflykten till Lycke lasta där Ulf Olsson berättade om den gamla byn Lycke och visade den gamla dansbanan som han äger. Rolf Stenfält berättade om naturområdet och slåtterängarna vid Öllesjön som han restaurerat.
Den 12 maj var tre klasser från årskurs 5 i Mörrums skola på Stålagården och fick prova på olika hantverk. Det var stenhuggning, näverslöjd, baka och kärna smör, bandvävning och tillverkning av björkrisvispar.
27 mars
Det blev vårstämning när Ann-Christin & Leif Turesson och Göran Johansson spelade och sjöng vårvisor vid föreningens första arrangemang i Stålagården.
Bilder från verksamheten 2013
Det stöptes många fina ljus på Stålagården sista lördagen i november.
Inger Nilsson ansvarade för stöpningen och Bess Widenberg såg till att det fanns lite gott att äta mellan doppningarna.
Höstens musikkväll svarade sång och musikgruppen Visavi för och som vanligt var det fullsatt i Stålagården och stämningen hög.
När Mörrums Sockenfilm visades i Folkets Hus den 29 september fylldes
biosalongen och det var kö vid biljettförsäljningen var långt innan ”biljettkassan” öppnade. Kanske var det sista biografvisningen eftersom filmen från och med december finns att köpa på DVD.
Höstmarknad 2013
I strålande solsken genomfördes årets höstmarknad. Hundratals människor besökte
marknaden för att handla av det varierade utbudet av varor, köpa lotter, handla på loppis eller bara njuta av det goda kaffet och de hembakade kakorna.
Byavandringen” i Ruan och Brinkamåla den 18 augusti blev en trivsam aktivitet för de 32 deltagarna. Lennart Nilsson, som var ansvarig för arrangemanget, berättade om gårdarna i byarna och dess historia men också om var soldattorpen och dagsverkstorpen legat. Vid stenbrotten i Brinkamåla och Torsteboda berättade Lars Jeppsson om stenhuggeriet som funnits där.
Sista stoppet gjordes vid Rue Bro, som hembygdsföreningen restaurerade för många år sedan. Gallån var vid besöket nästan helt uttorkad.
Transporten mellan objekten som Lennart och Lars berättade om gjordes i två balvagnar.
Arrangemanget på Stålagården den 14 juli blev en mycket uppskattad tillställning. Antalet besökare under eftermiddagen uppskattades till över 300.
Flintsmedernas arbete och utställning av pilspetsar, flintverktyg m.m rönte stort intresse liksom Gunnar Jeppssons sätt att hantera sin täljkniv. Mest intresserad var man nog
ändå av den gammeldags höhässjningen. Aldo Johansson och Johnny Lennartsson körde släpräfsan och Lennart Nilsson berättade om höshässjningen och de gamla traktorerna som fanns utställda på ängen. För barnen fanns ponnyridning med hästar från Dunebo gård.
Första lördagen i juni var det öppet hus på Stålagården. Med utställning av kretade trägubbar, loppmarknad, kaffeservering och dragspelsmusik på dur-dragspel. Uppskattningsvis besöktes Stålagården av ca 200 personer under eftermiddagen.
Vårens kvällsutflykt gjordes till Tången och en vandring på ”Systrarnas sig i mångfaldens skog”. Mirjam Mattsson, en av ägarna till gården, berättade om gården och guidade längs stigen. Det blev en härlig vandring i vårkvällen som avslutades med kaffe i ett hav av liljekonvaljer.
Den 6 maj var klass 5 från Mörrums skola på Stålagården för att prova på olika gammeldags hantverk. I olika grupper och under sakkunnig ledning fick eleverna baka, kärna smör, hugga sten, väva band och göra vispar och korgar. Innan elever och lärare lämnade gården fick de fika med nybakade bullar och hemkärnat smör.
16 av de elever med lärare från Mörrumsskolans klass 4c, som var på Stålagården den 25 maj 1987, hade en återträff där den 11 maj 2013.
Den 9 maj hade vi kombinerad städdag och gökotta i Ruan.  
Mörrumsån den 17 januari 2013.  
Mörrumsån  
27, 30 juni 2012 "Brott lönar sig"
Hembygdsföreningen deltog i årets Nässelfrossa den 27 och 30 juni med ett program kallat Brott lönar sig. I balvagn åkte deltagarna till de gamla Stenbrotten i Brinkamåla där Leif Gustafsson berättade om stenbrytningens historia i Blekinge och Olle och Lars Jeppsson visade de gamla stenbrotten och hur man bearbetar sten.
19 juni 2012 Karlshamns Musikkår
Ett hundratal personer hade kommit för att lyssna till Karlshamns musikkår som för trettiåttonde gången gav konsert på Stålagården. Dirigent var Lars-Johan Svensson.

2 juni 2012 Stålagården öppen
Lennart Nilsson visade och berättade om hur släkt- och byforskning går till. Stig Persson och Evald Karlsson underhöll med musik och goda historier och Allan Jonasson guidade och berättade om Stålagården och dess historia.

 
24 maj 2012 Kvällsutfärden till Nymölle kvarn
Vårens kvällsutfärd gick till Nymölle kvarn där Ingvar Haglund, en av eldsjälarna bakom kvarnens restaurering, berättade om kvarnen och verksamhet där. Kvarnen startades och mjöl maldes på gammaldags sätt. De medhavda matsäckarna intog vid stranden av Skräbeån.
 
Kungsforsen den 5 maj 2012.  
Åkroksbron  
Bron vid Åkroken 29 februari 2012.  
Hässjor på Stålagården  
Kungsforsen den 11 oktober 2011.
19 november 2011
Under ljusstöpardagen tillverkades många fina ljus men det blev också god gemenskap runt fikabordet. Liksom förra året var Inger kunnig ledare.
13 oktober 2011
Stämningen var varm o glad i Stålagården när musikgruppen "3 G med Roffe" spelade o sjöng vid höstens musikkväll.
Då det spelades många kända melodier blev det också bra allsång.
 
9 oktober 2011
Ett 20-tal personer deltog i höstens byavandring som genomfördes i den södra delen av Mörrum. Leif o Lennart var som vanligt ledare och delade med sig av sina stora kunskaper om Mörrum i gamla tider.
Hässjor på Stålagården

Stålagården 20 juli 2011.

17 juli 2011
Ett par hundra intresserade besökte Stålagården då Hembygdsföreningen visade hur man förr gjorde höhässjor med stakar och linor. De gamla traktorerna som visades rönte också stort intresse liksom utställningen av gamla räfsor och annat trähantverk.
 
   
Kungsforsen den 30 juni 2011.
Kungsforsen Mörrum  
21 juni 2011
Det kom över 100 personer för att lyssna till Karlshamns musikkår då den 2011 spelande på Stålagården för 37:e gången.
   
Åkroken den 29 april
Bron i Ruan
26 april 2011
Städkvällen vid Rue bro
blev en kväll med enkelt och snabbt avklarat arbete men med mycket trevlig samvaro
med kaffe med våfflor och korvgrillning.

17 april 2011
Studiecirkeln om Mörrums historia avslutades med en byavandring.
Kunnig ledare var Lennart Nilsson men flertalet av deltagarna bidrog också med mycket kunskap om Mörrum i gamla tider.

 
Den gamla bron i Ruan den 15 mars 2011
Bron i Ruan
Ljusstöpning 13 november 2010
 
Höstmarknaden 2010

Kvällsutflykt till Karlshamns museum och punschmuseet 19 augusti 2010
 
Kent Bengtsson guidade på punschmuseet och Inga Rydberg guidade på övriga museet och
berättade bl.a om specialutställningen "Dopkläder genom tiderna"
 
Öppet hus 18 juli 2010
 
Från Kvällsutfärden till Ihre naturskola och naturreservat
20 maj 2010
Städdag på Stålagården Mats Persson och Åke Bengtsson rister mattor
6 maj 2010
Lasse Jeppsson berättar om Brinkamåla stenbrott för deltagarna i
studiecirkeln om Mörrums historia
Städkväll vid Ruebron 19 april 2010
Lennart Nilsson berättar om de som bodde i Brinkamåla då stenbrottet
var igång
   
   
Höstmarknad 2009

Senast uppdaterad Torsdag, April 9, 2020 10:08